Kvalitet i kursusafdelingen

Share

farveblyanter_boelge

Kvalitetsarbejdet i Kursusafdelingen tager afsæt i Kvalitetsenhedens beskrivelse af Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 og har det samme formål.
Der tilstræbes desuden en tæt sammenhæng mellem SOPUs vision og kvalitetsarbejdet.

Kursusafdelingens kvalitetsarbejde har et særligt fokus på at sikre transfer. Transfer handler om at kunne omsætte ny viden til handlinger i praksis. Vi planlægger, gennemfører og følger op på efteruddannelsesaktiviteter med fokus på at skabe de bedste betingelser for transfer. Så deltagerne bruger det, de lærer hos os, til at skabe positive forandringer i praksis.

SOPU er som AMU udbyder underlagt en række krav fra Undervisningsministeriet, og vi arbejder ud fra deres definition af god kvalitet i AMU:

At deltagerne opnår de kompetencer, der er hensigten, med den uddannelse, de deltager i, samt at de opnåede kompetencer er relevante for deltagerne, virksomheden og/eller arbejdsmarkedet.

Vi er forpligtet til at anvende evalueringsredskabet VisKvalitet, og arbejde systematisk med kvalitet. Systematikken skaber vi bl.a. med fastlagte procedurer for kursusadministration, interne indsatser og tilsynsbesøg.

Kvalitetsarbejdet sætter fokus på udviklingsmuligheder og læring for at sikre en fortsat høj kvalitet i Kursusafdelingens aktiviteter.

I linkboksen til højre ses en oversigt over centrale dokumenter for kvalitetsarbejdet.