Eksempler på konsulentydelser

Share

COLOURBOX849092_hjemmeside
 

Kurser til din arbejdsplads

Der er forskellige muligheder for at tilrette AMU-kurser, så de passer bedst muligt til den enkelte arbejdsplads. Det kan lade sig gøre, hvis I kan stille med et hold på 28 deltagere.

Vi tilbyder et uforpligtende møde med vores udviklingskonsulent, hvor I kan høre nærmere om relevante AMU-kurser og mulighederne for virksomhedstilpasning. Derefter fremsender vi gerne et tilbud.

Tilpasningen kan fx være et møde med underviseren, så hun er klædt bedst muligt på i forhold til jeres aktuelle situation. Det kan også være midtvejsmøder, hvis der er tale om en længere række kurser, så vi har mulighed for at tilrette undervejs.

 

Få mest værdi ud af kompetenceudviklingen

Det er muligt at supplere et AMU-forløb med eksempelvis et opstarts- og/eller opfølgningsseminar. På et par timer, kan vi sikre at medarbejderne er gearet til det kommende kursus. Som opfølgning kan vi lave passende forstyrrelse i dagligdagen, skabe refleksion over læringen og få sat gang i dialogen.

Måske er det gruppen af nærmeste ledere, der har brug for at blive klædt særlig godt på? De har en helt central rolle i at sikre god forberedelse og plads til implementering før og efter kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi kan bevidstgøre dem og give dem værktøjer til at udfylde denne vigtige funktion.

 

Bedre dokumentation, færre fejl

Oplever I også medarbejdere, der har svært ved at dokumentere eller læse instrukser og medicinvejledninger? På alle AMU-kurser tilbydes kursisterne en vejledende læsetest og en personlig tilbagemelding.

Mange af vores kursister tilhører den store gruppe af danskere, der vil få stor glæde og gavn af at styrke deres danskkundskaber. Er de i målgruppen vejleder vi dem til de muligheder de har for at få hjælp, fx i form af FVU dansk, som er et gratis tilbud under VUC’erne.

Vi kan kombinere AMU-kurser (fx i medicin) med FVU eller andre dansk-kurser, så kursisterne får de optimale muligheder for at styrke deres danskkundskaber på fagligt vigtige områder.

 

Træn trygt og professionelt

Vi har gode erfaringer med at bruge skuespillere i undervisningen. En væsentlig forskel fra anden læring er, at de professionelle skuespillere kan gøre karaktererne i små rollespil autentiske og samtidig bevare fiktionen. Det gør det trygt at øve sig og legalt ikke at kunne tingene fra starten.

Deltagerne ser situationer – som de i dagligdagen er forankrede i – udefra. Det giver andre input og nye perspektiver og plads til refleksion over både praksis og teori. Det er en læringsform med megen glæde og morskab. Resultatet er, at de både fysisk og teoretisk får tilegnet sig ny viden og får afprøvet nye metoder, som de kan gå ud og anvende direkte på arbejdspladsen.

Vi bruger især metoden på kurser i kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering og praktikvejledning. Metoden kan i princippet tilkøbes til alle rekvirerede kurser og temadage. 

 

Coaching

Vi tilbyder coaching til både medarbejdere og ledere. Coaching kan anvendes i forhold til fx samarbejdet i personalegruppen, individuelle faglige udfordringer eller vejledning af elever, brugere og patienter.

Coaching tager udgangspunkt i vores udviklingspotentiale og evne til at løse opgaver. Det er hverken terapi eller supervision, men et redskab, hvor den enkelte med en høj grad af bevidsthed, selvstændighed og ansvarlighed, finder egne løsninger, på de udfordringer og problemstillinger, der møder os i stadig mere krævende og kompleks hverdag.