Til efteruddannelsesansvarlige

Share

kursusforside

Vi tror på helhedsløsninger

Vi tror på, at I når længst med implementering af ny viden og forandringer, når der er den rette forberedelse, undervisning og opfølgning på kompetenceudviklingen – og vi kan bidrage positivt til hele processen.

Vores praksisnære AMU-kurser inden for sundhed, omsorg og pædagogik kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser. Vi har succes med afholdelse af opstartsseminarer og opfølgningsdage og yder også værdifuld hjælp til uddannelsesplanlægning og  implementering af ny viden på arbejdspladsen.

Læs mere i denne folder om transfer – fra læring til handling i praksis. Bagerst i folderen finder du vores bud på en god læringsaftale

Vi har mange års erfaring og I er meget velkomne til at kontakte os, så vi kan drøfte jeres muligheder og behov for skræddersyet kompetenceudvikling. 

Se eksempler på virksomhedstilpassede forløb:  

Temadage og andre korte kurser
Værdiagenter i Halsnæs
Neuropædagogisk forløb på bosted
Sundhedsfremme i Egedal