Neuropædagogisk forløb på bosted

Share

stemmer fra praksis

Stemmer fra praksis: Skræddersyet kompetenceudvikling

”Det helt særlige ved dette forløb, set fra en lederstol, var det tætte samarbejde med SOPU i planlægningsfasen. Vi fik lov at sætte den indholdsmæssige dagsorden. Sammen med SOPU’s viden om tilrettelæggelse af kompetenceudvikling gav det et forløb, der matchede medarbejdernes niveau og behov bedst muligt.”

Neuropædagogisk forløb på bosted

Anette Harrig Jensen er leder på Bostedet Jens Warmingsvej for udviklingshæmmede beboere. Vi har talt med Anette om kompetenceforløbet Viden om borgeren i et pædagogisk perspektiv: Neuropædagogik.

Finansieringen kom fra en pulje, de søgte gennem SOF Akademiet (Socialforvaltningen i København) – og der har været fuld valuta for pengene, siger Anette. Forløbet var bygget op af:

  • 3 dage med et skarpt fagligt fokus på neuropædagogik og demens i forhold til udviklingshæmmede.
  • 3 opfølgende eftermiddage, placeret med 1 måneds mellemrum, med fokus på implementering.

 Anette fremhæver underviserne, som leverede en faglig kompetent undervisning, på en afvekslende, levende og nærværende måde: ”De ansatte blev mødt, der hvor de er; som meget engagerede og motiverede medarbejdere

De 3 eftermiddage blev tilpasset løbende og den fleksible indstilling var med til at gøre det praksisnært og aktuelt. Eksempelvis blev det muligt at koble den nye viden med nogle nye redskaber, der skulle tages i brug.

Starten på en samlet strategisk indsats

Det faglige indhold var begrundet i medarbejdernes ønsker og behov. Alle har været glade for muligheden for at få et samlet kompetenceløft. Forløbet er blevet en kickstart på en større strategisk udviklingsindsats for stedet. Flere af medarbejderne har fået blod på tanden og nogle er gået i gang med en diplomuddannelse. Det fungerer rigtig godt, at arbejde med et fælles tema fra forskellige vinkler. Det overordnede mål har netop været at skabe et fælles sprog om den ønskede neuropædagogiske tilgang til borgerne.

Lederens opgave

Det langstrakte forløb har bidraget til at fastholde fokus og refleksion. Anette har løbende medvirket til at fastholde målet og motivationen hos medarbejderne. Når hun fx har oplevet frustrationer i forhold til ikke at kunne huske alt den nye viden, har hun fremhævet; ”Du skal ikke huske det hele. Hvad er det vigtige i forhold til dit arbejde, hvordan kan du bruge det?”. Eller hvis medarbejderne ikke synes, at de har rykket sig nok, har hun fx kunnet pege på; ”I sagde da lige ’sådan og sådan”’, eller ”Jeg så, at I gjorde ’sådan’, det gjorde I ikke før”.

I et læringsforløb kan man blive blind på sin egen udvikling, og Anette har set det som en vigtig opgave, at fremhæve og synliggøre udviklingspunkterne. Undervejs blev det aftalt, at bruge 2 timer af den sidste eftermiddag til en ’faglig opsummering’. Det fungerede rigtig godt; det vækkede den viden medarbejderne havde fået, og de fik styr på lidt flere detaljer omkring emnet.

Alt i alt har Anette været meget tilfreds med forløbet. Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte Anette eller den Udviklingskonsulent fra SOPU, der var med til at planlægge forløbet.

Kontaktoplysninger

Kompetenceudvikling

  • Forløbet Viden om borgeren i et pædagogisk perspektiv: Neuropædagogik er ikke en AMU uddannelse, men et forløb tilrettelagt specielt til Jens Warmingsvej. Du kan se priser på temadage og konsulentydelser her
  • Der er AMU uddannelser i neuropædagogik. Til efteråret udbyder vi for første gang et sammenhængende forløb, der giver dig redskaber til en neuropædagogisk tilgang i arbejdet med udviklingshæmmede. Læs mere i nyhedsbrevet eller se folder om forløb her