Værdiagenter i Halsnæs

Share

foto

Værdierne skal ind under huden, og være med til at sikre at Leve-Bo konceptet får samme klang på alle plejecentrene” siger Lis Herand, Sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune.
Værdibaserede arbejdspladser er den AMU-uddannelse, der skal understøtte projektet. 

Lis Herand er projektleder på  implementeringen af Leve-Bo konceptet på kommunens plejecentre og samarbejder med SOPU om et efteruddannelsesforløb for alle medarbejderne, der skal sikre dette.

At kunne fortsætte det liv, de ønsker

Leve-Bo på plejecentrene i Halsnæs kommune betyder, at beboerne får mulighed for at kunne fortsætte med at leve det liv de ønsker, dvs. et hverdagsliv, der giver værdi for den enkelte. Det er en politisk beslutning, at konceptet indføres på alle plejecentrene, og for politikerne er det vigtigt, at konceptet har samme ’klang’ på de forskellige centre.

Konceptet er tro mod kommunens overordnede værdier; redelighed, mulighed og helhed. En af udfordringerne er, at få omsat konceptet og værdierne til god daglig praksis på alle plejecentrene.

Værdiagenter

Efteruddannelsesforløbet skal bidrage til at værdierne kommer til at gennemsyre den daglige praksis; at medarbejderne bliver værdiagenter. ”Vi skal kunne se på hinanden, at vi handler ud fra værdierne – og det skal være ok at spørge anerkendende ind, hvis det vi ser ikke synes at afspejle værdierne”, siger Lis Herand.

Den 2-dages AMU-uddannelse i Værdibaserede arbejdspladser afholdes over 4 eftermiddage i løbet af 2013. Alle 10 hold har nu været igennem den første eftermiddag, der blev afholdt under overskriften: Værdier. Det kom bl.a. frem, at der var flere forskellige opfattelser af værdien redelighed, hvilket igen gav anledning til at tydeliggøre den betydning, kommunen tillagde værdien. Det blev drøftet, hvordan værdien kunne omsættes til praksis, og hvordan man lod kommunens og ikke ens private værdier være styrende for arbejdet.

Nysgerrige, imødekommende og godt forberedte

Det er den oplevelse Lis Herand og underviseren fra SOPU Helene Hillersdal har af kursisterne. ”Vi har endnu ikke haft et hold, som er mødt op med en negativ indstilling til kurset eller projektet”, siger Lis. Indtrykket er at man på de enkelte plejecentre har forberedt sig godt, så formålet er klart for alle.

Og alle deltager! Personalet fra pleje, teknik, køkken og administration er alle med på samme kursusforløb. De blandende hold fungerer godt, og understøtter ideen om at hele plejecenteret skal gennemsyres af Leve-Bo konceptet. Alle medarbejdere skal møde beboerne ud fra de samme principper og værdier.

Der er også stor tilfredshed med underviseren fra SOPU, Helene Hillersdal. ”Hun formår at være tilpas forstyrrende, så det fremmer refleksion, men ikke skaber modstand. Hun kommer med mange konkrete og illustrative eksempler, som det er ligetil for deltagerne at relatere til.”, siger Lis.

Det er med til at gøre forventningerne til udbyttet af de resterende 3 eftermiddage positive. ”Værdierne er godt på plads, og de er fundamentet, der er styrende når vi taler om de øvrige 3 temaer; dokumentation, aktiv i eget liv (rehabilitering) og kommunikation”, afslutter Lis Herand. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte følgende, hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere om projektet eller mulighederne for lignende efteruddannelsesforløb på din arbejdsplads.

Projektleder Lis Herand, Halsnæs Kommune, tlf.: 4034 3135, mail: lihe@halsnaes.dk

Udviklingskonsulent Marianne Hellegaard, SOPU, tlf.: 2689 3091, mail: mni@sopu.dk

Den anvendte AMU-uddannelse

Værdibaserede arbejdspladser (45368, 2 dage)

På baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdiagent herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.