Et skarpt fokus på implementering

Share

aeblegren

Sundhedsfremme og forebyggelse for alle SSH’er og et skarpt fokus på implementeringen. Plejen i Egedal Kommune har gennemført et kompetenceløft med inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser hos borgere i kommunens ældrepleje var det overordnede formål med kompetenceudviklingsindsatsen. Det handler om at give SOSU-hjælperne en øget bevidsthed om at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende på baggrund af en øget faglig viden og handlekompetence i de mest relevante problemstillinger.

Britt Rosendahl, leder af Plejen i Egedal kommune, er meget tilfreds med forløbet. Det var kommunens kursusudvalg, bestående af medarbejder- og lederrepræsentanter, der i første omgang indkredsede målgruppen: SSH’erne, og fokus: Sundhedsfaglige kompetencer. De indhentede to tilbud og accepterede SOPU’s forslag, der kombinerede en AMU uddannelse for SSH’erne med et forløb for ledelsesgruppen.

Ca. 150 SSH’ere deltog i AMU uddannelsen Sundhedsfremme og forebyggelse, og for at fremme mulighederne for at de efterfølgende kunne tage den nye viden i brug, blev der bl.a. gjort meget ud af at inddrage deres egne erfaringer og de satte sig mål for, hvordan de ville anvende de nye kompetencer. 

Ledelsesforløb
Ledelsesforløbet havde fokus på implementering. Ledergruppen fik forskellige redskaber, der kan bidrage til at fastholde og anvende den nye viden, medarbejderne kom tilbage med. Nærmeste ledere har en meget vigtig rolle for at skabe gode rammer for implementeringen. Her blev ledergruppen bl.a. anbefalet at drøfte læringsmål med deres medarbejdere, og de fik sat fokus på hverdagens læringsrum, og refleksion som et læringsredskab.

Den øverste ledelses synlige opbakning til en så omfattende indsats er også meget vigtig, erkender Britt Rosendahl. Hun beklager derfor, at interne omrokeringer og andre opgaver forhindrede hende i at være så meget tilstede på de forskellige ledelsesseminarer, som hun havde ønsket. Britt deltog ved opstarten af alle SSH holdene, og det sendte vigtige signaler om prioriteringen af indsatsen og gav mulighed for afklaring af eventuelle spørgsmål.

Plejen i Egedal kan sagtens forestille sig at gennemføre en lignende indsats igen. Der er store gevinster ved den videndeling på tværs af kommunen, som opstår, når medarbejderne møder hinanden på de blandede hold. Det samlede kompetenceløft giver også langt bedre muligheder for en efterfølgende positiv udvikling i praksis.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil høre mere om forløbet, er du velkommen til at kontakte: 

AMU uddannelse
Målet for AMU uddannelsen: Sundhedsfremme og forebyggelse (nr. 45061, 5 dage) 

  • Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor. Deltageren kan vejlede og rådgive om forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger ud fra borgernes individuelle behov. Deltageren kan arbejde ud fra de overordnede og lokale mål i regeringens sundhedsprogram og kan dokumentere indsatsen. Deltageren kan indgå i arbejdet med arbejdsmiljø via sundhedsfremmende indsatser.