Nyhedsbrev

Share

generelt_14

Få nyheder om kurser og kompetenceudvikling direkte i din indbakke ca. 8 gange årligt. Tilmeld dig ved at indtaste din e-mail herunder og derefter bekræfte den mail, som du modtager.

Har du en god idé til nyhedsbrevet?
Kontakt Malene Dalgaard på mda@sopu.dk

 

Tidligere udsendte nyhedsbreve

September 2017 Demens på Facebook – Sammen på tværs – Efterværn undersøgelse – Spillerum (grænser)

August 2017 Praktik i udlandet – Skills konkurrence – Cafémøder – IGU (for flygtninge & indvandrere)

Januar 2017 Kursusoversigt 2017

November 2016 Kursusoversigt 2017 – Oversigter over AMU-uddannelser inden for særlige områder

Oktober 2016 Nye uddannelser på specialområdet – Oversigt over praktikvejlederkurser – Nye SOSU-uddannelser 

Marts 2016  SOPU på facebook – Misbrug og retspsykiatri – Motorik og sprog – Konflikter – Voksenhandicap – Neuropædagogik  

November 2015 Kurser 2016 – EUV og AMU – Mere tid til pleje – SOSU kampagne – Demenskorps – Sårbare børn

September 2015 Psykofarmaka – PAU 4 faglige områder – At arbejder i borgerens hjem – Bagning mod demens

Juni 2015 Fra læring til handling i praksis – SSA’er i lægepraksis – 6 ugers jobrettet – Trivselssamtaler med ældre – Videobriller

Marts 2015 Nyt nyhedsbrev til samarbejdspartnere – SOPU på facebook – Bedre dokumentation – Magtanvendelse

Februar 2015 Forebyg udadreagerende adfærd – Genvind vægten – 6 ugers jobrettet uddannelse

Januar 2015 Realkompetencevurdering – Rehabilitering – Sporskifte – Sjældne handicap – Pårørende til psykisk syg

December 2014 Samarbejde med pårørende – Samarbejde på tværs – Magtanvendelsesskemaer – Teknologi og velfærd

November 2014 Kurser 2015 – Livskvalitet og selvbestemmelse – SOSU-noveller – ADHD ny guide – Voksenhandicap

September 2014 Ældremilliarden – Frivillige i daginstitutioner – Forebyg magtanvendelse – IT-værktøj – Nye kurser

August 2014 Skønhedssalon på plejecenter – Kerneopgaven – Kommunikation uden sprog – Bedst praksis ledelse

April 2014 Fantastiske AMU – Nye kurser: social medier, rusmiddelmisbrug – Livskvalitet og selvbestemmelse

Januar 2014  Frivillige –  Demensvejleder – GVU – Kompetencefond – Viden om sex

December 2013 Demensvejleder – Print selv – Kurser 2014 – Demens – Konflikt – Neuropædagogik

November 2013 Kursusoversigter 2014 – Fra ufaglært til faglært på rekordtid – Vis os hvad du kan

September 2013 Demens – Mad og måltider – Seksualitet – Konflitkhåndtering – Smertemåling – Dokumentation 

August 2013 Fra 2 til 1 hjælper – Demensvejleder – Forflytning – Rehabilitering – Print selv

Juni 2013 Forandringer – Rehabilitering – Privat hjemmepleje – Jobrotation – Annoncer 

April 2013 Lockout – Akutpakker – GVU-succes – Ekstra RKV – Jobrotation – Hospice – Pårørende

Februar 2013 Værdiagenter – Demens og vold – Talenter – Ny app – Efteruddannelse.dk – Sindslidende med misbrug

Januar 2013 Fere muligheder for ledige – Klik dig til et pædagogisk kursus – Biler! – Nyt i praktikken – Neuropædagogik – Praktikvejlederuddannelsen for assistenter

December 2012 Familieplejekurser – Kursus øger jobchancerne – Psykiatri på tværs (inspirationsfolder)

November 2012 Kursusoversiger 2013 – Svært overvægtige (vejledning) – Tillid til plejepersonalet

Oktober 2012 Sidemandsoplæring – Servicetjek på dansk – Jobrotation – Kvalitetsarbejde

August 2012 Velfærdsledelse – Demensvejleder – 6-ugers kursus for ledige – Tvang i psykiatrien – Kostråd til ældre

Juni 2012 Neuropædagogik på bosted – Nyt neuropædagogisk forløb – Aktiv aldring – Pårørendesamarbejde; fra pres til ressource – Aktiv aldring

April 2012 Sundhedsfremme og forebyggelse i Egedal – Fyret; men ikke færdig! – Fra ufaglært til faglært på rekordtid – Tæt på selvmord

Marts 2012 Brev fra en glad kursist! – Når 2 bliver til 1 – Alkoholmisbrug – Innovation i AMU – Natur i ældreplejen – 2-sprogede

Januar 2012 Socialpsykiatri kursusoversigt – Læse og skrive undervisning – Pårørendesamarbejde; gode råd – Innovation

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Juni 2011

Maj 2011 

Marts 2011

Februar 2011 

Du kan meget nemt afmelde dig nyhedsbrevet igen, hvis du fortryder. Du klikker blot på linket nederst i nyhedsbrevet.