Udliciteringsaftaler 2017

Share

Praktiske oplysninger - Hilleroed

Vi gør brug af eksterne undervisere i det omfang der er behov for det, eksempelvis hvor det kan tilføre undervisningen noget særligt i form af specialiseret faglig viden.

Der er udarbejdet en Vejledning til eksterne undervisere – Udliciteret AMU-undervisning, som sammen med udliciteringskontrakten er med til at sikre kvaliteten i den eksterne undervisning. Desuden indhenter vi CV og afholder samtaler med eksterne undervisere, samt fører tilsyn med udliciteret undervisning. 

Er du interesseret i at blive tilknyttet SOPU som ekstern underviser på AMU-kurser? Så kontakt os på kurser@sopu.dk

Undervisning udlagt til: 

Anne Stagaard
Stormlugen 18
3140  Ålsgaarde

Udliciteringen omfatter:
2. – 6. oktober           48101          Medicinadministration
15– 17. maj                 47258        Medvirken ved lægemiddelbrug
11. – 13. september   47258        Medvirken ved lægemiddelbrug

Charlotte Romlund Lack
Ingemannsvej 19
3000 Helsingør
Udliciteringen omfatter:

 5. – 6/10                 42834  Anderkendende Komm
11/10                        40598  Selvledelse
30.-31/10+2/11      48256  PVU pau/sosu 
7/11                          43766  Interkulturelle komp. S
8/11                          45988  Projektorientering   
9.-10/11                   42923  Vejl. særlig udfordring    
13.-14/11                 44274  Konflikthåndt. pæd.arb.     
17/11                         42923  Vejl. særlig udfordring   
21/11                        45369  Videndeling 
23/11                       40598  Selvledelse        
28/11                       48256  PVU pau/sosu
29/11                       42834  Anerkendende Komm.       
30/11                       44274  Konflikthåndt. pæd.arb       
1/12                          48256  PVU pau/sosu 
5/12                         42930  Innovation formidling     
6/12                         45369  Videndeling    

 

Rosendahl Coaching v/ Helene Hillersdal
Sjølundsparken 5, 
3150 Hellebæk
Udliciteringen omfatter:

4-6/9               40144 Supervision  
20.- 21/9         40144  Supervision   
26. – 27/9        40805  Mentor 
23. – 25/10      40805  Mentor 
15.-16/11         40144     Supervision        
22/11 2017      40144  Supervision            
29/11 2017     40144  Supervision        
6/12 2017       40144  Supervision