Udliciteringsaftaler 2016

Share

Praktiske oplysninger - Hilleroed

Vi gør brug af eksterne undervisere i det omfang der er behov for det, eksempelvis hvor det kan tilføre undervisningen noget særligt i form af specialiseret faglig viden.

Der er udarbejdet en Vejledning til eksterne undervisere – Udliciteret AMU-undervisning, som sammen med udliciteringskontrakten er med til at sikre kvaliteten i den eksterne undervisning. Desuden indhenter vi CV og afholder samtaler med eksterne undervisere, samt fører tilsyn med udliciteret undervisning. 

Er du interesseret i at blive tilknyttet SOPU som ekstern underviser på AMU-kurser? Så kontakt os på kurser@sopu.dk

Undervisning udlagt til: 

Anne Stagaard
Stormlugen 18
3140  Ålsgaarde
Udliciteringen omfatter:
2.6 + 14. – 16.6           48101          Medicinadministration
10.–11.11+23.–25.11  48101          Medicinadministration
12. – 14.9                     47258        Medvirken ved lægemiddelbrug
10. – 12.10                   47258        Medvirken ved lægemiddelbrug
7. – 9.12                       47258        Medvirken ved lægemiddelbrug

Arkanum v/ Maria Pedersen
Myggenæsgade 7 1 4
2300 København S 
Udliciteringen omfatter:
18-20.5 + 26-27.5     40144        Kollegial supervision 
1-2.6                           42929        Innovation, idéudvikling
 

Ann Bangsbo v/ AB Terapi 
Carl Nielsens Allé 4 st th
2100 København Ø
Udliciteringen omfatter:
6/4            48093        Kliniske opgaver i almen praksis
14/9           48093        Kliniske opgaver i almen praksis

 

Anne Klitgaard
Saxogade 7, 4. tv.
1662 København V
Udliciteringen omfatter:
10/5                    44327         Magt og omsorg

 

Jeanne Vium
Kærvej 14 B
3450 Allerød
Udliciteringen omfatter
4/4 – 8/4            48093         Kliniske opgaver i almen praksis
12/9 – 16/9        48093          Kliniske opgaver i almen praksis