Udliciteringsaftaler 2015

Share

Praktiske oplysninger - Hilleroed

Vi gør brug af eksterne undervisere i det omfang der er behov for det, eksempelvis hvor det kan tilføre undervisningen noget særligt i form af specialiseret faglig viden.

Der er udarbejdet en Vejledning til eksterne undervisere – Udliciteret undervisning i Kursusafdelingen SOPU, som sammen med udliciteringskontrakten er med til at sikre kvaliteten i den eksterne undervisning. Desuden indhenter vi CV og afholder samtaler med eksterne undervisere, samt fører tilsyn med udliciteret undervisning. 

Er du interesseret i at blive tilknyttet SOPU som ekstern underviser i Kursusafdelingen? Så kontakt os på kurser@sopu.dk

Undervisning udlagt til: 

Anne Stagaard
Stormlugen 18
3140  Ålsgårde
Udliciteringen omfatter:
2-6/2   2015                         42860               Medicinadm     
17-19/2  2015                       40142                Dok og eval        
23 -25/2 2015                      46977                Kvalitet               
9-13/3 2015                          42860               medicinadm  
24-26/3 2015                       40142                Dok og eval                
19-21/5 2015                        40142                Dok og eval      
2.-4/6 + 9. -10/6 2015       42860               Medicinadm
 24-26/8  2015                     47258               Lægemiddellære                    
1-3/9   2015                          46977                Kvalitet  
4/9 2015                               42680/48101   Medicinadm                 
7-11/9 2015                          42860/48101   Medicinadm
14-16/9  2015                       47258                Lægemiddellære
22-24/9 2015                       40142                Dok og eval  
6-8/10 2015                         46977                 Kvalitet      
19-23/10  2015                    42860/48101   Medicinadm 
27-29/10  2015                   40142                 Dok og eval 
3-5/11 2015                         46977                  Kvalitet    
16-20/11  2015                   42860/48101     Medicinadm 
24-26/11  2015                   40142                  Dok og eval
2-3/12 + 9/12 2015           47258                  Lægemiddellære                                   

 

Sussi Larsen
Præstevænget 43
3230 Græsted
Udliciteringen omfatter:
1/10-2/10+5/10-7/10        42663         Tegn til tale                  
5/11-6/11+9/11-11/11         42663         Tegn til tale                  
19/11-20/11+23/11-25/11 42663         Tegn til tale                  

 

Tine Michelsen
Vipstjærtevej 4
3660 Stenløse
Udliciteringen omfatter:
6-8/1 og 22/1 2015                40935        Vejledning i forflytning 
17-19/2 og 3-5/3 2015          40935        Vejledning i forflytning 
16-18/3 og 8-10/4 2015       40935        Vejledning i forflytning
10-12/4 og 23-24/4 2015     40934       Forflytning og speciallejring

 

Britta Mogensen
Bjelkes Alle 31, 5. th,
2200 København N
Udliciteringen omfatter:
2-3/6 + 18/6                        40142                 Dok og eval
16-17/6 + 22/6                    40142                 Dok og eval

 

Katrine Kent
Keplersgade 11, 3. th
2300 KBH S
Udliciteringen omfatter:
12/1-14/1+26/1-29/1+3/2-5/2 2015    40851     Praktikvejledning

 

Rosendahl Coaching v/ Helene Hillersdal
Sjølundsparken 5, 
3150 Hellebæk
Udliciteringen omfatter:
18-20/8                    42923            Pvk Særlig indsats
25-28/8 + 31/8       40805           Mentor
1-3/9                         40144           Supervision
7-8/9                         40144           Supervision
16-17/9                     42923           Pvk Særlig indsats
21-23/9                    42834           Anerk. Komm. 
30/9                         42929           innov. Idéudvikling
1/10+5-8/10           44274           konfl.håndt. pæd.arb. 
20/10                       42923           Pvk Særlig indsats 
26/10                       45369           Vidensdeling  
30/10                       42930           Innov. Formidling 
2/11-5/11                 42923           Pvk Særlig indsats  
18-20/11                  40851           Vejledning  
23-27/11                  40851           Vejledning 
30/11-1/12              40851           Vejledning 
2-3/12                     40598           Selvledelse
7-8/12                     40598           Selvledelse

 

Arkanum v/ Maria Pedersen
Myggenæsgade 7 1 4
2300 København S 
Udliciteringen omfatter:
13/1 – 15/1             40933                Sindslidende                                
8 5/2 – 7/2            40142                 Dok. og evaluering 
17/3 – 20/3           44627                 magt og omsorg
22 31/3 – 2/4        40851                 PVK                                                  
3/4 – 4/4               44351                  Vejledning       
22 5/5 – 4/5          40851                 PVK                                                 
12/5 – 13/5            45988                 Projekt
11-17/9 2015          42902                 Uhensigtsmæs. Demens           
21-23/9 2015         40933                 Sindslidende hjemmeplejen      
29-30/9 2015        40933                 Sindslidende hjemmeplejen      
26-30/10 2015      42902                 Uhensigtsmæs. Demens           
1-2/10 2015           40933                 Sindslidende hjemmeplejen      
2/11 2015               40933                 Sindslidende hjemmeplejen      
23-27/11 2015       48101                  Medicinadministration            
7. – 8/12 2015       46874                 Tidlig opsporing
14. – 17/12 2015    40999                Ældrepæd

 

Gitte Koolman
Birkekær 49, 
4532 Gislinge
Udliciteringen omfatter:
20/1-21/1 2015              40935     Vejledning i forflytning   
18/3 – 20/3 2015          40126     Medvirken ved rehabilitering   
23/3 – 25/3 2015           40126     Medvirken ved rehabilitering   

 

Karen Hedvig Legarth
Åsletten 11, Hareskov
3500 Værløse 
Udliciteringen omfatter:
26.10-28.10 + 04.11-05.11 2015         44327 Oms pers demens 
16.11-18.11 + 25.11-26.11 2015            44327 Oms pers demens

 

Irene Verner Carlsen
Bernhard bangs Allé 15A, 5.th
2000 Frederiksberg
Udliciteringen omfatter:
20.-22/4 + 27-28/4 2015    42680     Medicinadministration
10/11-11/11. + 19/11 2015     40142     Dokumentation og evaluering
1-2/12 + 10/12 2015              40142     Dokumentation og evaluering

 

Charlotte W. Ashi
Kobbelvænget 26, 1. tv. 
2700 Brønshøj
Udliciteringen omfatter:
11.-13/5 + 20.-21/5 2015      44327   Omsorg for personer med demens

 

Ann Bangsbo v/ AB Terapi 
Carl Nielsens Allé 4 st th
2100 København Ø
Udliciteringen omfatter:
4/12 + 10-11/12 2015             42834         Anerk. Komm.

 

Anne Klitgaard
Saxogade 7, 4. tv.
1662 København V
Udliciteringen omfatter:
3/11 – 5/11 2015                      40351           Vejledning

 

Jeanne Vium
Kærvej 14 B
3450 Allerød
Udliciteringen omfatter
30/11 – 4/12 2015                  48093           Kliniske opgaver i almen praksis