Kursist- og virksomhedstilfredshed

Share

Vores mål er, at de efteruddannelsesaktiviteter som vi tilbyder, skaber værdi og positiv forandring i praksis.

Vi stræber efter, at vores rekvirenter og deltagere oplever at få;

-     Professionel, personlig og betimelig betjening.

-     Fleksible muligheder, herunder forløb tilrettelagt efter deres behov.

-     Høj faglig og didaktisk kvalitet.

For at sikre ovenstående målsætninger har vi fokus på flere parametre, hvor vi iværksætter særlige indsatser, og dokumenterer gennem anvendelse af forskellige redskaber.

Læs mere om kvalitetssikring i forhold til kursusafvikling og –indhold under Intern kvalitetssikring

VisKvalitet

VisKvalitet er det obligatoriske evalueringsværktøj, som anvendes i forbindelse med alle AMU uddannelser. Vores interne guideline for VisKvalitet sikrer systematisk opfølgning på resultaterne, der bl.a. fremlægges og drøftes i det lokale uddannelsesudvalg.

Resultater og gennemførelsesprocenter kan ses via link i højre side. 

Evalueringsmøder

Vi gennemfører mange rekvirerede kurser, hvor vi har et tæt samarbejde om planlægningen. Vi indlægger ofte evalueringsmøder i vores kompetenceudviklingstilbud, så vi kan fremlægge kursisternes evalueringer og give plads til vigtig feedback til og fra rekvirenterne.

Fysiske rammer

Vi tilbyder et indbydende og professionelt voksenpædagogisk miljø, hvor der er plads til at arbejde med forskellige undervisningsmetoder og det nødvendige udstyr er til rådighed for deltagere og undervisere. De samme krav gør sig gældende, når undervisningen gennemføres virksomhedsforlagt.

Dansk, matematik og IT

Mange i målgruppen har svært ved at læse, skrive og regne, og vi støtter op om FVU indsatsen, der imødekommer disse behov. FVU står for forberedende voksenundervisning. Alle kursister tilbydes screening af deres basale færdigheder, så de kan få afklaret om de er i FVU målgruppen. IT-rygsæk og andre hjælpemidler kan stilles til rådighed, hvis vi orienteres i god tid før kursusstart.