Intern kvalitetssikring

Share

Vores mål er, at de efteruddannelsesaktiviteter, som vi tilbyder, skaber værdi og positiv forandring i praksis. Vi skal være klædt på til og have fokus på at fremme transfer i alle dele af arbejdet. Det skal afspejles i den opsøgende og afklarende indsats, de administrative procedurer og i selve undervisningen.  

For at sikre ovenstående målsætninger har vi fokus på flere parametre, hvor vi iværksætter særlige indsatser og dokumenterer gennem anvendelsen af forskellige redskaber.

Faglig og didaktisk udvikling
For at sikre en fortsat høj kvalitet i den pædagogiske og faglige udvikling vægtes det højt, at der er gode rammer og muligheder for følgende:

  • Kollegial coaching og mentorordning.
  • Udvikling af kurser.
  • Efteruddannelse.  

De tre områder dækker såvel faglige som pædagogiske/didaktiske dimensioner. Der er skabt rum for løbende dialog om og opfølgning på forhold med betydning for kvaliteten på netværkmøder blandt undervisere.

Projekter
Deltagelse i in- og eksterne projekter er også en del af kvalitetsarbejdet. Vi deltager pt i et projekt vedr. systematisk brug af AMU, som delvist er finansieret af Undervisningsministeriets TUP pulje, samt et projekt under Socialministeteriet.  Internt har vi igangsat et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på at skabe transferfremmende læringsrum. 

Interne kvalitetsindsatser
På kurserne har vi interne kvalitetsindsatser, som defineres i de enkelte teams/netværk. Indsatserne har fokus på de overordnede målsætninger for kvalitetsarbejdet, og sikrer at vi fortsat udvikler os i den ønskede retning.

Kommunikation og markedsføring
Vores eksterne kommunikation skal sikre aktuel og relevant viden om AMU og andre efteruddannelsesmuligheder til vores samarbejdspartnere. De primære kanaler er hjemmesiden, foldere, kampagner og nyhedsbrev.