6 ugers jobrettet uddannelse

Share

Praktik - Lokal uddannelsesplan

Som ledig dagpengemodtager har du mulighed for at komme i 6 ugers jobrettet uddannelse

Kurserne skal stå på Positivlisten for at blive godkendt af din A-kasse. Vær opmærksom på at hvis du ønsker flere kurser skal de ligge inden for samme branche.

SOPU udbyder en række kortere kurser, der står på Positivlisten indenfor Social- og sundhedsområdet

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens – 5 dage
(OBS kun på den Regionale positivliste)           
Start 22/5 2018
Start 14/11 2018

Medicinadministration for SSA – 5 dage                             
Start 12/4 2018
Start 28/5 2018
Start 1/11 2018
Start 3/12 2018

Medvirken ved lægemiddelbrug for ssh/pæd – 3 dage           
Start 29/1 2018
Start 21/11 2018

Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet  – 5 dage                
Start 24/9 2018

Omsorg for personer med demens  – 5 dage  
(OBS kun på den Regionale positivliste)            
Start 2/5 2018
Start 7/5 2018
Start 1/10 2018

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde – 3 dage
(OBS kun på den Regionale positivliste)
Start 20/8 2018

 

Tilmelding: Online via din Jobnet.dk eller kontakt Kursusadministrationen på 3528 3030 og få tilmeldingsblanket AR237