Grundforløb

Share

gfdk

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb. Inden du starter, får du en personlig uddannelsesplan, hvor der tages højde for erfaringer med job og uddannelse. 

 • Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for et år siden
 • Grundforløb 2, er for alle andre og målrettet en specifik uddannelse

Adgangskrav

For at starte på et grundforløb skal du have et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik (svarende til G-niveau) fra folkeskolen eller dansk DU3/FVU4 og matematik FVU2. Der gælder særlige regler for pædagogisk assistent. 

Grundforløb 1 giver dig et indblik i erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse. Vores fagretninger har et særligt fokus på vores uddannelser; Social- og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse. Du har mulighed for at søge ind på alle Grundforløb 2 bagefter. 

Du kan vælge mellem forskellige retninger på Grundforløb 1: 

 • Sundhed & udvikling: ”Sundhedslinjen”
  Du har fokus på SOSU-uddannelserne og vil arbejde med processer og –metoder, som indgår i hverdagen hos en SOSU-hjælper. Det kan f.eks. være at planlægge, evaluere og dokumentere en aktivitet på et ældrecenter. Du har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der påvirker levevilkår og sundhed.
 • Læring & leg: ”Den pædagogiske linje”
  Du har fokus på den pædagogiske assistentuddannelse og vil arbejde med processer og –metoder, som indgår i hverdagen hos en pædagogisk assistent. Det kan fx være at planlægge, koordinere og udføre en lærerig aktivitet i en børnehave. Du har også fokus på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre. Du vil også arbejde med livstilsfaktorers betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form. 
 • Innovation, sundhed & pædagogik: ”Innovationslinjen”
  Du har fokus på både SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse, og vil arbejde med processer og -metoder fra de områder. Der er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Eksempelvis ved at planlægge, gennemføre og evaluere en kreativ og IT baseret aktivitet. Du vil lave mindst èt virtuelt eller fysisk produkt til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende og/eller forældre.
 • EUX – Velfærd
  Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX – Velfærd. Her kombinerer du din SOSU-assistentuddannelse med gymnasiale fag. Det betyder, at du kan læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen, når du er færdig – eller få et job som SOSU-assistent. Du vælger allerede EUX – Velfærd fra Grundforløb 1, fordi du skal have fag på højere niveau.

Grundforløb 2 målrettet Social- og sundhedshjælperuddannelsen styrker dine personlige og faglige kompetencer til at blive optaget på hovedforløbet. Forløbet varer maksimalt 20 uger.

Der er fokus på omsorg, pleje og praktisk hjælp – og som SOSU-hjælper vil du typisk arbejde på plejehjem eller i hjemmepleje. 

Læs mere om uddannelsen her

Indhold på GF2 SOSU-hjælper

GF2 er bygget op af Grundfag (Naturfag og Dansk) + Certifikater (Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse) + Valgfag + Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

Grundforløb 2 målrettet Social- og sundhedsuddannelsen styrker dine personlige og faglige kompetencer til at blive optaget på hovedforløbet. Forløbet varer maksimalt 20 uger.

Der er fokus på sygepleje og omsorgsopgaver – og som SOSU-assistent arbejder du typisk arbejde indenfor hospital, psykiatri, plejehjem eller hjemmepleje. 

Læs mere om uddannelsen her

Indhold på GF2 SSA

GF2 er bygget op af Grundfag (Naturfag og Dansk) + Certifikater (Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse) + Valgfag + Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

Grundforløb 2 målrettet Pædagogisk assistent uddannelse styrker dine personlige og faglige kompetencer til at blive optaget på hovedforløbet. Forløbet varer maksimalt 20 uger.

Der er adgangsbegrænsning til grundforløb 2 på den pædagogiske assistentuddannelse. SOPU er tildelt et begrænset antal GF2 pladser (en kvote) til ansøgere uden en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

Du skal udfylde en særlig kvote-ansøgning, for at komme i betragtning til en af SOPU’s uddannelsespladser.

 

Sådan gør du

Du skal sende din ansøgning på optagelse.dk (se frister her) og kan vedhæfte den særlige kvote-ansøgning til din generelle ansøgning.

Link til kvote-ansøgning her
Husk at gemme kvote-ansøgningen på din pc eller et usb-stick, når du har udfyldt, så du kan uploade det på optagelse.dk

Hvis du ikke udfylder kvote-ansøgningen på forhånd, sender vi den til dig efterfølgende, hvis du opfylder de generelle adgangskrav til uddannelsen. Kvote-ansøgningen skal returneres til SOPU inden den fastsatte frist.

På baggrund af de to ansøgninger udvælges et antal ansøgere til samtale.  SOPU optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

 

Kriterier for tildeling af kvotepladser

SOPU vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • De formelle adgangskrav til Grundforløb 2
 • Begrundelse og motivation for ansøgning
 • Uformelle kvalifikationer
 • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
 • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

 

Indhold på GF2 PAU

GF2 er bygget op af grundfag (Dansk, Samfundsfag, Idræt, Psykologi) + Certifikater (Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse) + Valgfag + Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Dokumentation og faglig formidling
 • Kommunikation og samarbejde
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
 • Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
 • Forebyggelse og sundhed
 • Pædagogiske målgrupper
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Sociale og personlige kompetencer