Udtrukne prøvefag GF 2 København

Share

Prøve i uge 12 

Hold

Pulje

Prøvefag

K17100 GF2 SSA

1

Naturfag

K17100 GF2 SSA 2 Dansk

K17100 GF2 SSH

1

Dansk

K17100 GF2 SSH 2 Naturfag 
     

 Prøve i uge 14

Hold

 

Fag

 

K17100 OV GF2 SSH

 

 

Dansk

GF2 SOSU overgangshold prøve uge 15

Hold

Elever

Fag

H17100 OV GF2 SSA

     2

Naturfag

 

 

 

 

Prøve i uge 2 – GF2 PAU

Hold

Pulje

Prøvefag

K17080 GF2 PAU

5

Dansk

     

K17080 GF2 PAU

6

Dansk

     
     

 

Udtrukne fag meddeles 3 uger før prøven.