Udtrukne prøvefag GF 1 Hillerød & København

Share

GF1 og GF1 EUX Hillerød prøve uge 3

Hold

Pulje

Prøvefag

H17080 GF1

1

Dansk

H17080 GF1

2

Engelsk

     

H17080 GF1 EUX

 

Samfundsfag

     

 

 

GF1 og EUX København prøve uge 3

Hold

Pulje

Prøvefag

K17080 GF1

1

Dansk

K17080 GF1

3

Dansk

K17080 GF1

2

Engelsk

K17080 GF1

3

Dansk

K17080 GF1 EUX

 

Dansk

 

GF1 og EUX København prøve uge 2

Hold

Pulje

Fag

K17080 GF1

3

Dansk

 

GF1 Frederikssund prøve uge 2

Hold

Pulje

Fag

H17080 GF1 FR med eng

2

Engelsk

     

H17080 GF1 FR uden eng

1

Dansk

 

 

Udtrukne fag meddeles 3 uger før prøven.