Regler om fremmøde og fravær i København

Share

Fremmoede-Kobenhavn

På SOPU forventer vi, at du som elev møder interesseret og forberedt til undervisningen.  Da du som elev på SOPU er i et ansættelsesforhold med Københavns Kommune eller Region Hovedstaden, gælder særlige regler vedrørende fravær.

Hvis du er ansat i Københavns Kommune:
- Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted
– Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOPU

Hvis du er ansat i Region Hovedstaden:
– Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted
– Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOPU

Skoleperioder: Mødepligt og sygemelding
Som elev har du mødepligt og skal være til stede på SOPU i den skemalagte undervisningstid.

I skoleperioder skal du som elev altid give besked til skolen, hvis du er fraværende fra undervisningen.  Dit fravær kan handle om, at du er syg, eller at dit barn er sygt.

Sygemeldingen foregår via dit skema på Elevplan.dk. Se mere om, hvordan du gør på Elevplanvejledning.

Du kan også fraværsregistrere dig ved at sende en sms til 2545 3784 med teksten: SOPU syg.

Hvis du har et sygt barn, skal du skrive: SOPU barnsyg.

Du skal sende din sms, inden kl. 8 på dagen for dit fravær, for at din fraværsmelding bliver registreret korrekt. Ellers vil dit fravær blive registreret som udeblivelse. Det gælder også, hvis du kommer for sent til undervisningen.

For at systemet virker for dig, skal du opdatere dit mobilnummer på Elevplan.

Det er dit eget ansvar at kontrollere dit fravær på Elevplan og se, om det er blevet registreret korrekt.

Hvis systemet er nede, så kan du alternativt ringe til SOPU.

Praktikperioder: Sygemelding til praktikstedet
I praktikperioder skal du som elev følge praktikstedets regler om mødepligt. Og du skal give besked om syge- og raskmelding til praktikstedet efter de regler, som praktikstedet har. Har du undtagelsesvis behov for at være fraværende i din praktikperiode, skal du afklare og aftale det med Grunduddannelse København på tlf. 3530 3985 eller Region Hovedstaden på tlf. 3866 9999.