Prøveregler SOSU-hjælperuddannelsen

Share

Prøveregler

SOSU-hjælperuddannelsen fra august 2015

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt.

Skolen udtrække ét af de uddannelsesspecifikke fag (dog undtaget Arbejdsmiljø og ergonomi) til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri specialefag skal bedømmes ”bestået”.

Eleven skal have opnået bedømmelsen ”Godkendt” i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Opgaven tildeles ved lodtrækning og besvare af eleven eller i samarbejde mellem højst tre elever.

Det skriftlige arbejde skal afleveres til den fastsatte tid.

 

SOSU-hjælperuddannelsen fra januar 2017

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt.

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag til prøve. Engelsk indgår i prøveudtrækket for de elever, der følger faget.

Det valgfri specialefag skal bedømmes ”godkendt”

Eleven skal have opnået bedømmelsen ”Godkendt” i den sidste praktikperiode.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktik opgave. Opgaven tildeles ved lodtrækning og besvares af eleven eller i et samarbejde mellem højst tre elever.

Det skriftlige arbejde skal afleveres til den fastsatte tid.