Prøveregler – SOSU-assistentuddannelsen

Share

Prøveregler

SOSU-assistentuddannelsen fra august 2015

For at det kan udstedes skolebevis skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og grundfaget Naturfag C, samt have et gennemsnit på mindst 02 i de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene. Ingen af karaktererne må være -03.

Faget ”Farmakologi og medicinhåndtering” udtrækkes altid til prøve. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave i faget, som indgår i eksaminationsgrundlaget til prøven. Det er elevens mundlige præstation der bedømmes til prøven.

Skolen udtrækker ét fag blandt de uddannelsesspecifikke fag og grundfag til prøve. Engelsk indgår også i prøveudtrækket, for de elever der følger faget.

De valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bedømmes ”bestået”.

Der skal opnås bedømmelsen ”godkendt” for hver af praktikområderne i det primære kommunale område, der somatiske område og der psykiatrisk område.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, hvor eleven udarbejder et projekt alene eller i samarbejde med andre. Projektopgaven indgår som eksaminationsgrundlag for den mundtlige prøve. Det er udelukkende den mundtlige præstation, der vurderes til prøven.

Det skriftlige arbejde skal ligeledes afleveres til den fastsatte tid.

 

SOSU-assistentuddannelsen fra januar 2017

For at der kan udstedes skolebevis skal eleven opnå mindst 02 i standpunkt i de uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal til prøve i alle de grundfag eleven følger på uddannelsen; Dansk, Naturfag og Engelsk, og prøverne skal bestås med mindst karakteren 02.

Faget ”Farmakologi og medicinhåndtering” udtrækkes altid til prøve. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave i faget, som indgår i eksaminationsgrundlaget til prøven.

Eleven skal opnå bedømmelse ”bestået” i de valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal have opnået bedømmelsen ”godkendt” i praktikerklæringerne for hver enkelt praktikområde; det nære sundhedsvæsen (plejecenter/hjemmepleje), det psykiatrisk område (den regionale psykiatri/ den kommunale socialpsykiatri), det sammenhængende sundhedsvæsen (regionale sygehus / overgang til kommunalt regi).

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave, som indgår som eksaminationsgrundlag til prøven. Det er udelukkende den mundtlige præstation, der vurderes til prøven.

Det skriftlige arbejde skal ligeledes afleveres til den fastsatte tid.