Prøveregler – PAU

Share

Prøveregler

Den pædagogiske assistent fra august 2015

Du skal til prøve i et uddannelsesspecifikt fag (dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi) samt ét grundfag (Dansk, Samfundsfag eller engelsk). De øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag afsluttes med standpunkt.

Uddannelsen afsluttes derefter med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et projekt.

 

Prøveregler

Skolen udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag samt ét af grundfagene Dansk, Samfundsfag eller engelsk til prøve. For elever der følger engelsk indgår faget i prøveudtrækket.

Prøven er mundtlig og individuel og skal bestås med mindst karakteren 02. Ingen af karakterne i grundfag må være -03.

De valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bedømmes ”bestået”.

Eleven skal have opnået bedømmelsen ”Godkendt” i praktikperioderne.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve, hvor eleven udarbejder et projekt alene eller i samarbejde med andre. Projektopgaven indgår som eksaminationsgrundlag for den mundtlige prøve. Det er udelukkende den mundtlige præstation, der vurderes til prøven.

Det skriftlige arbejde skal afleveres til den fastsatte tid.