Prøver

Share

Når skoleåret er slut, kan du afslutte med 10. klasse-prøver i dansk, matematik og engelsk. 

Der vil være prøve i mundtlig dansk på Grundforløbet.

Grundforløb afsluttes med en større tværfaglig projektopgave, som skal udarbejdes enten i gruppe eller alene.

Fremlæggelsen er mundtlig og individuel.

Det afsluttende projekt danner så grundlag for en mundtlig prøve, der er individuel. Denne prøve varer 30 min. pr. elev inklusive votering.

Formålet med den afsluttende prøve er at vise, at du:

  • Har udviklet både de fælles kompetencer og de specielle kompetencer der er målrettet henholdsvis pædagogisk assistent- og social- og sundhedshjælperområdet og som forventes opnået, inden du starter på hovedforløbet.
  • Er i stand til at koble undervisningstemaerne til praksis og se dem i relation til projektopgaven og med kobling til din egen erfaring fra den praksisundervisning, du har fået i forløbet.

Samtlige fag afsluttes med standpunktsbedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Du vil blive orienteret om standpunkt og øvrige kompetencer løbende og ved midtvejssamtale.

Du skal til prøve i enten et områdefag eller et grundfag.

De øvrige områdefag og grundfag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. 

Uddannelsen afsluttes derefter med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et projekt.

Prøveregler.

Du skal til prøve i et områdefag og et af grundfagene dansk eller naturfag. De øvrige områdefag og grundfag afsluttes med en standpunktbedømmelse.

Uddannelsen afsluttes derefter med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et projekt.

Prøveregler

Som en del af din EUX skal du bl.a. lave en større skriftlig opgave, et eksamensprojekt og en afsluttende opgave på din erhvervsuddannelse. Du går til eksamen i dine gymnasiale fag samtidig med alle andre gymnasieelever. 

Du skal til prøve i et områdefag samt enten dansk eller samfundsfag. De øvrige områdefag og grundfag afsluttes med en standpunktbedømmelse.

Uddannelsen afsluttes derefter med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et projekt.

Prøveregler

 

Bedømmelsesplan for alle uddannelser på SOPU (pdf)