København – praktiske oplysninger

Share

Skelbaekgade - 463 - 140

Telefontid:

Kl. 08.00-15.00 – tlf. 35 28 35 28

Skelbækgade 1, 1717 København V.

På alle SOPU’s computere er der mulighed for at benytte Biblioteket, som består af online-tekster, links, film og TV-udsendelser. 

På skolen er der computere til rådighed til brug for opgaveløsning. Læs om it-politik her.

Det er muligt at parkere sin cykel i kælderen i Skelbækgade. 

Når du skal på ekskursion som fx museumsbesøg skal du selv betale for transporten. GF og 10. klasse er dog undtaget.
Skolen betaler altid evt. entré.

Elevplan er et webbaseret værktøj, hvor du kan:

- Se din uddannelsesplan
- Se hvornår du har skoleperioder
- Se om du har fået godskrevet forskellige fag
- Se hvilke aktiviteter, du skal have og hvornår
- Se hvilke mål, der indgår i de aktiviteter, du er tilmeldt
- Se hvilke mål, du har nået
- Se hvilke delkarakterer og standpunktskarakterer, du har fået
- Se dit skema
- Se dit fravær
- Se samtaler om fx fravær
- Se kommunikation mellem skolen, praktikken og dig

Alle, som har interesse i elevrådet, kan skrive til sopu@sopu.dk.

På SOPU foretages løbende evalueringer for at skabe mere kvalitet.

Når der i uddannelsesplanen er planlagt afholdelse af ferie i en skoleperiode, kan ferien kun afholdes i skolens lukkeuger.

Skolens lukkeuger ligger i uge 29, 30 og 31.

Hvis ferien er i praktik, kan den ligge lidt anderledes og skal somme tider aftales med praktikstedet.

Læs om fremmøde og fravær her.

Der er kantine i Skelbækgade 1, hvor du har mulighed for at købe sandwich, varm ret, salat m.m.

Vi har hjertestarter i Skelbækgade 1 i Informationen.

Der er kantine i Skelbækgade 1, hvor du har mulighed for at købe sandwich, varm ret, salat m.m.

Skolen kan kontaktes 
på tlf. 35 28 35 28,
på mail sopu@sopu.dk 
eller skriv til adressen:

SOPU København
Skelbækgade 1
1717 København K

Se kort her.

Hvis du skal have kopieret en opgave eller andet til brug for din læring, skal du kontakte din underviser, som har adgang til kopiering.

Elever har ikke mulighed for at kopiere selv. 

SOSU-hjælperelevers spørgsmål om løn skal henvendes til Grunduddannelse København (GRUK) 

på tlf. 35 30 39 35.

SOSU-assistetelevers spørgsmål om løn skal henvendes til Region Hovedstaden

på tlf. 38 66 98 85 eller tlf. 38 66 98 50

SOPU forventer, at elever på SOPU selv medbringer skriveredskaber, viskelæder, saks, lineal, blokke, papir – og hvad der ellers måtte behøves for at følge undervisningen og aktiviteter.

Elever møder mellem kl. 8.00 – 9.00

Tjek ofte stillede spørgsmål her.

Læs om skolens ordensregler her.

Der er ikke mulighed for parkering ved SOPU København i Skelbækgade.

På skolen er der computere til rådighed til brug for opgaveløsning. Læs om it-politik her.

SOPU har flere politikker, som skal følges. 
Læs it-poltikken her.
Læs SOPU’s ordensregler her

Vores uddannelser veklser mellem praktik og skole, dog med undtagelse af grundforløbet. Herunder kan du læse om dine praktikmuligheder.

SOSU-hjælperuddannelsen:
Er du SOSU-hjælperelev vil din praktik foregå i ældreomsorgen enten i borgerens hjem eller i et plejecenter i den kommune, hvor du er ansat som elev.

Du skal være forberedt på, at du kan komme i praktik i hele Region Hovedstaden.

SOSU-assistentuddannelsen:
Er du SOSU-assistentelev vil din praktik foregå inden for det kommunale eller private område for sundhed, pleje, omsorg og praktisk hjælp, i det regionale somatiske område (hospitaler) og i de kommunale eller regionale psykiatriske tilbud.

Pædagogisk assistentuddannelse
Er du pædagogisk assistent vil din praktik foregå inden for de kommunale, regionale og private pædagogiske tilbud til børn, unge og voksne. Herudover også i pædagogiske tilbud til handicappede, borgere med psykiske lidelser og voksne med behov for pædagogisk støtte.

Når du skal logge ind på skolens computere, skal du bruge dit Uni-login, som du har fået udleveret i starten af din uddannelse.

For at printe på SOPU, skal du registreres i vores printersystem. Dette betyder at første gang du vil printe, skal du registrere dit studiekort/rejsekort eller andet kort du har med NFC-chip. Du logger herefter ind på printeren med de samme oplysninger som du bruger til at logge på SOPUs computere.

Fremadrettet vil det være nok bare at køre dit kort forbi kortlæseren på printeren, og den vil herefter begynde at printe dine dokumenter.

Du kan læse hele vejledningen til print- og betalingssystemet her.

Receptionen er åben alle hverdage kl. 08.00-15.00  

Læs skolens ordensregler her

Skolen er en røgfri arbejdsplads, også hvad angår e-cigaretter.

Du får udleveret studiekort af din lærer så hurtigt som muligt. Studiekort kan give forskellige rabatter, og studiekortet bruges desuden, når du skal udskrive fra skolens pc’ere. 

Som elev på Grundforløb 1, Grundforløb 2 og EUV1 har du mulighed for at søge SU. Læs mere her.

Læs om fremmøde og fravær her.

  • Det er muligt for elever på SOPU København at leje et taskeskab mod betaling af et depositum på kr. 200,-.
  • Du kan henvende dig ved Receptionen tirsdag og torsdag kl. 10.00-10.30.
  • Du kan med fordel udse dig, hvilket skabsnummer/område du ønsker dig, og om det skal være med ekstraplads foroven eller forneden. Vi undersøger så, om der er et ledigt skab i det ønskede område.
  • Du skal medbringe legitimation og kr. 200,-.
  • Du får udleveret 1 nøgle – og det anbefales IKKE, at man deler et skab, og skolen kan IKKE være behjælpelig med at lukke op, hvis den, du deler med, er hjemme med nøglen.
  • Det er vigtigt, at du returnerer nøglen i Receptionen på tirsdage og torsdage mellem kl. 10.00-10.30, inden du går i praktik, samt når du ophører uddannelsen. Du vil så få dit depositum udbetalt. I modsat fald bruges de kr. 200,- til at omlægge låsen.
  • Mister du nøglen, er depositummet også tabt.

Du har ret til godtgørelse af dine transportudgifter, når du er under uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent. Få mere information, når du starter din uddannelse.

På grundforløbet kan du søge om et ungdomskort. Læs mere her.

Se Uddannelsesvejledningens åbningstider her.