Hillerød – praktiske oplysninger

Share

Praktiske oplysninger - Hilleroed

kl. 8.00-15.00. 

Adresser på afdelinger for SOPU Nordsjælland
SOPU har 2 afdelinger i Hillerød og du finder os på Milnersvej 40 og Munkeengen 22.

På alle SOPU’s computere er der mulighed for at benytte Biblioteket, som består af online-tekster, links, film og TV-udsendelser. 

Det er muligt at parkere sin cykel i cykelstativer på alle afdelinger i Hillerød.

Skolen stiller pc’er til rådighed, som du kan låne til brug for undervisningen.

Du skal henvende dig i Informationen på Milnersvej/informationen på Munkeengen.

SOPU følger en it-politik, som du skal kende til. Den kan du finde her.

Der må ikke medbringes dyr på skolen.

Når du skal på ekskursion som fx museumsbesøg skal du selv betale for transporten. GF og 10. klasse er dog undtaget.
Skolen betaler altid evt. entré.

Elevplan er et webbaseret værktøj, hvor du kan:

- Se din uddannelsesplan
- Se hvornår du har skoleperioder
- Se om du har fået godskrevet forskellige fag
- Se hvilke aktiviteter, du skal have og hvornår
- Se hvilke mål, der indgår i de aktiviteter, du er tilmeldt
- Se hvilke mål, du har nået
- Se hvilke delkarakterer og standpunktskarakterer, du har fået
- Se dit skema
- Se dit fravær
- Se samtaler om fx fravær
- Se kommunikation mellem skolen, praktikken og dig

Alle, som har interesse i elevrådet, kan skrive til sopu@sopu.dk

På SOPU foretages løbende evalueringer for at skabe mere kvalitet.

Når der i uddannelsesplanen er planlagt afholdelse af ferie i en skoleperiode, kan ferien kun afholdes i skolens lukkeuger.

Skolens lukkeuger ligger i uge 29, 30 og 31.

Hvis ferien er i praktik, kan den ligge lidt anderledes og skal somme tider aftales med praktikstedet.

SOPU Nordsjælland holder lukket dagen efter Kristi himmelfart, samt i dagene mellem jul og nytår.

Læs om fremmøde og fravær her.

Se under kantine.

Vi har hjertestarter på Milnersvej 40 ved Informationen.

På Munkeengen 22 findes en hjertestarter ved indgangen lige ved Informationen og en på 3. sal ved indgangen til Administrationen samt lærerfaciliteter.

Der er kantine:

Milnersvej 40, hvor du har mulighed for at købe sandwich, varm ret, salat og smørrebrød m.m.

Kantinen tager imod dankort og kontanter.

Åbningstiden er:
Mandag – torsdag            7.30 – 14.00
Fredag                            7.30 – 13.00

Munkeengen 22 

Åbningstider er:
Mandag – torsdag           7.30-14.00
Fredag                           7.30-13.30

Skolen kan kontaktes 

på tlf. 35 28 35 28
på fax 35 28 30 87, 
på mail sopu@sopu.dk

eller skriv til adressen:

SOPU 
Milnersvej 40
3400 Hillerød

Se kort her.

Spørgsmål om løn rettes til Uddannelsesvejledningen eller til den region/kommune, du ønsker ansættelse hos.
Se åbningstider og telefonnummer under Uddannelsesvejledningen.

SOPU forventer, at elever selv medbringer skriveredskaber, viskelæder, saks, lineal, blokke, papir – og hvad der ellers måtte behøves for at følge undervisningen og aktiviteter.

Elever møder kl. 08:15.

Tjek dem her

SOPU har nogle klare ordensregler, som vi beder vores elever følge. Du kan finde dem her.

På Milnersvej 40 er der parkeringspladser til rådighed for elever. 

På Munkeengen skal du have parkeringstilladelse, som du kan få udleveret i Informationen på Munkeengen.

Skolen stiller pc’er til rådighed, som du kan låne til brug for undervisningen. Du skal henvende dig i Informationen på Milnersvej/Informationen på Munkeengen.

Se også SOPUs it-politik

Når du benytter skolens pc’er, kan du kun gemme på USB-nøgler, som du selv skal købe.

SOPU har flere politikker, som skal følges. 
Læs it-politikken her.
Læs SOPU’s ordensregler her

Vores uddannelser veksler mellem praktik og skole, dog med undtagelse af grundforløbet. Herunder kan du læse om dine praktikmuligheder.

SOSU-hjælperuddannelsen:
2 praktikker i enten hjemmeplejen eller på plejehjem. Ansættelseskommunen finder praktikpladserne.

SOSU-assistentuddannelsen: 
Du skal i 3 forskellige praktikker; somatik-praktik, psykiatri-praktik, primær praktik.

Pædagogisk assistentuddannelse:
Praktikforløbet består af 2 x 6 måneders forløb. På første skoleperiode er der indlagt 14 dages intropraktik. Ansættelseskommunen finder praktikpladserne. Konktakt din ansættelseskommune ved spørgsmål hertil.

Når du skal logge ind på skolens computere, skal du bruge dit Uni-login, som du har fået udleveret i starten af din uddannelse.

For at printe på SOPU skal du registreres i vores printersystem. Dette betyder, at første gang du vil printe, skal du registrere dit studiekort/rejsekort eller andet kort du har med NFC-chip. Du logger herefter ind på printeren med de samme oplysninger som du bruger til at logge på SOPUs computere.

Fremadrettet vil det være nok bare at køre dit kort forbi kortlæseren på printeren, og den vil herefter begynde at printe dine dokumenter.

Du kan læse hele vejledningen til print- og betalingssystemet her.

Receptionen på Milnersvej er åben kl. 8-12

Der er ikke nogen reception på Munkeengen. 

SOPU har nogle ordensregler, som du som elev skal rette dig efter. Find dem her.

Skolen er en røgfri arbejdsplads, også hvad angår e-cigaretter.

Rygning må kun foregå inden for de afmærkede steder.

Som elev på Grundforløb 1, Grundforløb 2 og EUV1 har du mulighed for at søge SU.

Læs mere her.

Læs om fremmøde og fravær her.

Du har ret til godtgørelse af dine transportudgifter når du er under uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent. Få mere information, når du starter din uddannelse.

På grundforløbet kan du søge om et Ungdomskort.

Læs mere her.

Se Uddannelsesvejledningens åbningstider her.

Hvis du ønsker at søge merit for fx dansk, engelsk, naturfag, brandbekæmpelse, førstehjælp eller andet, skal dette være søgt inden 14 dage efter uddannelsesstart. 
Spørg Uddannelsesvejledningen for mere information.

Informationen holder dagligt åbent fra kl. 08:00 – 15:00. Fredag til kl. 14:30

Administrationen holder dagligt åbent fra kl. 08:00 – 15:00. Fredag til 14:30

Uddannelsesvejledningens åbningstid kan du se her.