Ordensregler på SOPU

Share

Om SOPU Ordensregler

Alle skal bidrage til, at SOPU er et rart sted med godt miljø og gode relationer.

På SOPU har vi nogle aftaler og regler, så skolen kan fungere med den mangfoldighed af mennesker, vi er.

Som elev eller kursist skal du bidrage til, at skolen er et rart sted at være. Du skal tage medansvar for – og medvirke til, at der på SOPU er trivsel, gode relationer, arbejdsglæde og et godt miljø.

På SOPU har vi et grundprincip om, at vi behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt. Bygninger og inventar skal bruges aktivt og således, at det ikke lider skade og altid er klar til brug for andre.

Undervisningsaktiviteter
På SOPU har vi en forventning om, at du som elev eller kursist møder interesseret og forberedt til undervisning, aktiviteter og forløb. Som elev er du forpligtet til at deltage i de undervisnings-aktiviteter, der er på SOPU. Er du forhindret i at deltage i undervisningsaktiviteterne, skal det meddeles til skolen/din arbejdsgiver – se nærmere herom i regler for fremmøde og fravær København eller regler for fremmøde og fravær Hillerød.

Adfærd
Støjende adfærd, spisning, brug af mobiltelefon m.v. må ikke finde sted på måder eller steder, hvor det kan medføre gener for andre.

Trusler om vold accepteres ikke på SOPU og kan resultere i bortvisning og politianmeldelse.

Rygning
Rygning (gælder også e-cigaretter) må ikke finde sted indendørs eller ved ind- og udgange.

Narkotika
Du må ikke besidde eller indtage nogen form for narkotika og andre rusmidler på skolens arealer. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse.

Alkohol
Alkohol må ikke indtages på SOPU. Ved særlige lejligheder kan en leder give tilladelse til at nyde alkohol.

It-politik
Eleverne skal følge den til enhver tid gældende it-politik på SOPU. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, informationer fra websider eller kommunikation, som er strafbart ifølge straffeloven, lov om ophavsret eller anden særlovgivning, der regulerer brugen af internettet.

Procedure og sanktioner
Da vi på SOPU værner om de gode relationer og det gode miljø, har vi sanktioner, hvis elever eller kursister ødelægger det. Med andre ord, har vi på SOPU sanktioner, hvis ordensreglerne ikke følges. Sanktionerne vil typisk handle om en påtale, som kan følges op af en skriftlig advarsel, udelukkelse i kortere/længere tid fra fortsat undervisning og i særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelse af ordensreglerne føre til en samtale med efterfølgende bortvisning samt eventuel involvering af øvrige myndigheder.