Indhold

Share

Redderuddannelsen-indhold

Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder. Du kan starte uddannelsen enten på skole eller i praktik. For at starte i praktik skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Obligatoriske fag på hovedforløbet

 • Ambulanceteknik
 • Befordring af bevægelseshæmmede
 • Frigørelse
 • Grundlæggende redning
 • Liggende sygetransport
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Sundhed
 • Kemi

Øvrige mulige fag

 • Behandlingsindsats på krigsskueplads
 • Bjærgningskoordinator
 • Dyreredning – større dyr
 • Frigørelsesteknik – specialopgaver
 • Kystredning – bådtjeneste
 • Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde
 • Psykologi for ambulance- og redningspersonel 

Eksamen

Du skal til prøve i en række fag på grundforløbet. Efter grundforløbet får du et bevis, der giver adgang til hovedforløbet. På hovedforløbet er der prøver, og du får karakterer undervejs.

Som en del af hovedforløbet bliver du ambulanceassistent. Du afslutter hovedforløbet med svendeprøve og uddannelsesbevis.