Adgang

Share

redder 112 1069854

Du bliver optaget på Redderuddannelsen af Erhvervsskolen Nordsjælland. 
Inden dit hovedforløb starter skal du have en uddannelsesaftale hos en af følgende arbejdsgivere:

Roskilde Brand – www.roskilde112.dk
Københavns Brand – www.brand.kk.dk
Frederiksberg Brand – www.frederiksberg.dk
Responce – www.responce.dk
Falck – www.falck.dk

Adgangskrav

For at komme i betragtning til jobbet som redderelev er det vigtigt, at du interesserer dig for dine medmennesker. Du skal have både evne og vilje til at hjælpe andre, være tillidsvækkende, ansvarsbevidst, fleksibel, samarbejdsvillig, og du skal have et positivt menneskesyn.

Derudover skal du have:

  • mindst 9. klasses afgangseksamen med gode kundskaber i dansk og naturvidenskabsfag som matematik, fysik m.v. + et grundforløb på teknisk skole eller
    en anden erhvervsuddannelse eller min. 1 års videregående skoleuddannelse (fx handelsskole-, gymnasiel- eller HF-eksamen)
  • god fysik og et godt helbred
  • ren straffeattest
  • kørekort til almindelig bil i mindst 1 år

Udover ovenstående faktuelle krav er der forskellige adgangskrav fra de arbejdsgiver, der er godkendte praktiksteder.

Hvis du kan opfylde samtlige krav, og du ellers mener, at du er kvalificeret til jobbet som redder, kan du søge optagelse som redderelev.